Itt vagyTartalom / MEHÍVÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE

MEHÍVÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSRE


Beküldte detto - Ekkor: 2007 October 02

Dány Község Polgármesterétől

M E G H Í V Ó

Dány Község Önkormányzata Képviselő-testületének ülését
2007. október 8-án (hétfő) 18 órára
a községházához összehívom.

A rendkívüli ülés összehívását indokolja az önkormányzati telkek értékesítéséhez szükséges átminősítés, és a rendezési terv egycsomagban történő tárgyalása (1. napirendi pont), a határidők (2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14., 15. napirendi pontok), tervek készítése beadandó pályázathoz (6. napirendi pont), valamint önkormányzati telek értékesítése (10. napirendi pont).

Javasolt napirendi pontok:

1. Rendezési terv módosítása
Előterjesztő: Ujfalusi János alpolgármester

2. Beszámoló az önkormányzat féléves gazdálkodásáról
Előterjesztő: Gódor András polgármester

3. Költségvetési előirányzat módosítása
Előterjesztő: Jánosik György mb. jegyző

4. A Közigazgatási Hivatal észrevételezése a Művelődési Ház vezetőjének hiánya miatt
Előterjesztő:Gódor András polgármester

5. Előterjesztés Széchenyi lakások bérlői szerződésének meghosszabbításáról
Előterjesztő: Jánosik György mb. jegyző

6. Előterjesztés belterületi útépítési, vízelvezetési és járdaépítési tervek készítéséhez adott árajánlatról
Előterjesztő: Ladányi László, Községfejlesztési Bizottság elnöke

7. Csatlakozás az Észak-Kelet-Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társuláshoz (Zöld Híd Program)
Előterjesztő: Gódor András polgármester

8. Csatlakozás a Galga-menti LEADER közösséghez (Kartal)
Előterjesztő: Gódor András polgármester

9. Előterjesztés közterület foglalási kérelemről (Kissné Szabó Ildikó)
Előterjesztő: Gódor András polgármester

10. Telekvásárlási kérelem elbírálása (Lajos Péter)
Előterjesztő: Gódor András polgármester

11. Minőségirányítási program elfogadása (Zeneiskola)- a program megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Gódor András polgármester

12. Előterjesztés zeneiskola minősítéséhez (második szakasz) és díjfizetéshez való hozzájárulásról
Előterjesztő: Gódor András polgármester

13. Képviselő-testület második félévi ülésterve
Előterjesztő: Gódor András polgármester

14. Óvoda Alapító Okiratának kiegészítése
Előterjesztő: Jánosik György mb. jegyző

15. Kérelem csatornabekötési díj részletfizetéséről ZÁRT ÜLÉS
Előterjesztő: Gódor András polgármester

Kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Dány, 2007. október 2.

Gódor András
polgármester

Résztvevője voltam a másodjára meg nem tartott képviselő-testületi ülésnek!

Szeretném azon dányi lakosok a figyelmébe ajánlani az alábbiakban leírtakat, már akiket egy kicsit is érdekel a falu sorsa.

Értesültem, hogy Dány község Képviselő Testülete 2007. szeptember 27-én tartja rendszeres testületi ülését. Napirendi pontok meghirdetve minden fórumon, interneten, papírlapú meghívón. A testületi ülés népes érdeklődővel, teljes testületi gárdával rendben elkezdődött.
Amikor a napirendi pontok elfogadására került sor, az egyik „margarétás” képviselő szót kért és kapott is a polgármester urunktól. Elmondta, hogy a „margarétás csoport” Nem fogadja el a napirendi pontokat, mivel a pénzügyi bizottság nem tárgyalta meg, elmondta még, hogy csonka a pénzügyi bizottság és nem tud rendesen működni. A pénzügyi bizottságnak 5 tagból kellene állnia, és most csak 4 fővel működik. Nyári Jánosné lemondását követőben Sződi Mária lett a bizottság elnöke, tagjai Kővágó Róbert, Szekeres Sándor (külsős tag) Tóth József (külsős tag), próbálkoztak már még egy főt jelölni a bizottságba, de a „margarétások” nem fogadták el az előző ciklus pénzügyi bizottságának elnökét Baglyas Jánost a másik fele pedig nem szavazta meg a Dóczi Erzsébet képviselő helyett bekerült Soós József képviselőt, ezért nincs 5 tagja a bizottságnak. A polgármester szavazásra tette fel a napirendi pontokat, amit a „margarétások” nem fogadtak el. Így az ülés el sem kezdődött, máris be kellett zárni. A képviselők „margarétás fele elhagyta a termet. Mi érdeklődők megdöbbenve ültünk tovább és néztünk, mint a moziba, mi is történik körülöttünk? A polgármester, hogy oldja a feszült helyzetet felolvasta az el nem fogadott napirendi pontokat és mindegyikhez fűzött egy két mondatot a napirendi pontok fontosságáról. Én nem akarom, nem is tudom mindegyiket itt leírni, de a fontosabbakat azért megjegyeztem:

Nem szavazták meg az önkormányzat féléves gazdálkodását.
Nem foglaltak állást a Közigazgatási Hivatal észrevételezésében művelődési ház vezető ügyében.
Nem jelölték ki a Széchenyi lakások bérlőjét.
Nem kerül sor pályázat beadására, mert a tervek elkészítését sem szavazták meg útépítésre.
Nem tudni hová tegyük a község szilárd hulladékát, mivel hamarosan bezár a szemetes, nem döntöttek a kerepesi lerakóhoz való csatlakozásról.
Nem döntöttek a LEADER közösséghez való csatlakozásról, emiatt a pályázatokból kimaradunk.
Nem döntöttek az önkormányzati telkek eladásáról.
Mi lesz a zeneiskolával? Nem fogadták el a minőségirányítási programját.
Nem szavazták meg külterületek, belterületbe csatolását és az önkormányzati telkek átminősítését.

Ugyanezen ülést ismét meghirdették 2007 október 8-ra. Én arra is elmentem és láss csodát a „margarétás” képviselők nem jelentek meg. Mi van itt beszélgettünk egymás között. Polgármesterünk felolvasott egy levelet, amit írtak neki ezek a képviselők, hogy nem fognak megjelenni az ülésen.
Érdekes módon ezt a levelet küldött vitte be a Polgármesteri Hivatalba, aki megjelent az ülésen. Természetesen ismét hiába jöttünk, döntés semmiben sem született. Mi lesz így velünk? Mi lesz a településünkkel? Egyetlen pályázat beadására sem került sor 2007 évben, egy utat sem építettünk, nincs az iskolának kinevezett igazgatója, nincs az óvodának kinevezett óvodavezetője. Az intézmények működése és az önkormányzati gazdálkodás végveszélybe került.
Meddig lehet ezt még tovább csinálni? Mi dányi lakosok szavaztunk bizalmat a képviselőknek. Nem a község van a képviselőkért, úgy tudom, hanem a képviselők a faluért.
A képviselői eskü tételen ez hangzik el „Dány javát szolgálom” hol és mikor? Nem kötelező képviselőnek lenni, mindenki önként vállalja. Aki csak hatalmat és káoszt akar, mondjon le, a tisztesség ezt kívánja. Szeretném ha 1 év után elöljáróink valamit fel is mutatnának, nem csak a személyeskedést. Szeretném ha településünk ismét jól működne, fejlődne. Ehhez talán új képviselő testület kellene?
Új választásokat akarunk!

Jelen pillanatban falugyűlést kell tartani!
Fel kell mérni,ki mit akar!
Meg kellene gyözni a margarétákat,hogy fejezzék be az acsarkodást!
Ne D. Ivettel konzultáljanak ,inkább egymással.
Nem kellenek csendörök,ne felfelé nyaljanak,
inkább a falu érdekét szolgálják.
Jobb lenne ha egy két margaréta saját magától lemondana.
Nem hiszem hogy nevesítenem kellene az illetöket.
Remélem nem akar az a két három margaréta, mártír lenni.
Elfogy az emberek türelme,és ..........
Voltam pár éve Hevesen,és ott két képviselö ugyan lemondott,de akkora volt a városban a népharag,hogy Egerböl kommandó járt öket örizni.
El kell gondolkodni,miért kell a baj.
O. Tibor is azt hitte, lám mi lett belöle.
Elveszítette a Dányi emberek bizalmát,és mind miért?
Ma is király lehetne.

Vettem a fáradtságot, s felemeltem a telefonkagylót.
Szavahihető embertől érdeklődtem, nem kíváncsiságból, tényeket akartam hallani.
A fórumon a pénzügyi bizottság nemlétére hivatkozva voltak távol a margarétások a tegnap esti ülésről.
Emberkém elmondta, öt fős lenne a bizottság, de 4 fővel is "üzemel"-ne. Ebből 3 fő margarétás 1 nem.
A 4 fő, sőt 3 is határozatképességet jelent.
Sződi Mária, a jelenlegi elnök, hajládonságot sem mutatott a bizottság összehívására. Arra sem, hogy újabb javaslatot tegyen,vagy felhívja a polgármester figyelmét a fennálló szabálytalánságra.

Régebbi testületi ülésen kudarcba fulladt a bizottsági tag jelölés: egyik fél sem fogadta el a másik jelöltjét.

Meddig folyik még ez a kötélhúzás?

A falu pusztulásáig!!!!

Képviselő úr, a temetö u.-ból ha esetleg valaki még nem tudná!!

In memoriam Margareth and Group!
Kedves Választópolgárok!
Van egy csoportkép, alatta ezzel a felirattal.
"Óriási érdeklődés mellett,nagyszerű hangulatban lezajlott falunapi rendezvényünk"
Ha nem ápoltok egy hagyományt, az elmúlik mint ez a kampánynapotok is.
Mert erre már mindenki így emlékszik,hogy hol volt hol nem volt,mint a mesében.
Pedig szívesen megnézném májkel dzsekszont.

Tegnap este nem volt képviselői ülés.
A danyforumon megjelent újabb tényfeltáró eszmefuttatás elolvasása után megállt bennem az ütő!
Ez már a pofátlanság csúcsa, hogy azok a képviselők, akiket mi választottunk, meg sem jelentek az ülésen.

Hobo!

Most győzz meg az igazatokról!!!

Ismereteim szerint Sződi Mária a jelenlegi pénzügyi bizottság elnöke.
Milyen lépéseket tett a képviselőasszony annak érdekében, hogy a szabálytalanság megszűnjön? Láthatóan semmilyet.
A bizottságban létszám miatti
határozatképtelenség áll fenn?
Vagy nem jó tudom? /Ez most nem a sarki mende-monda/

Dilemma számomra, kit képviselnek ezek az emberek?

Bízom benne, a falu lakói tisztában vannak azzal, milyen következményekkel jár az elmaradt ülés.
A napirendi pontokat nézve nyilvánvaló, miről maradtunk le, mi fog működésképtelenné válni.

Hobo!

Oszlasd el kételyimet a vasárnapi kérdéseim iránt is.
Válaszoljatok rá!
Vagy a hallgatás beleegyezés?

Te hallgatsz, én megtöröm a csendet!

(Kerestem további lehetőséget a faluban fennálló helyzet megismerésére.)

A véleményem:

Állítsunk párhuzamot a két „fél” között!

Szamosvölgyiné kontra Zsuzsi!

Az igaz, hogy kultúros Erzsikének, a „kerékpárkirálynőnek” nincs megfelelő végzettsége (ami Oláh Tibor jegyzősége idején is köztudott volt) mégsem állt ki a józsefvárosi piacra bizonyítványt venni. Az sem elhanyagolható, hogy ő a bérét végzettsége szerint kapja.
Nem úgy, mint Zsuzsi, aki „felsőbb osztályba” sorolva szemérmetlenül vette fel a neki nem járó illetményt! Sőt, ha tovább görgetjük a dolgot, az önkormányzat pénzén tanult! Az a legkevesebb, hogy vissza kell fizetnie, remélem kamatostul! Megköszönheti az általatok hülyének nézett megbízott jegyzőnek,és "bolsevik" Gódor Andrásnak, alias "Stan és Pannak" (kikben van némi emberség is) nem fegyelmivel csapták ki a hivatalból.

Vigyük tovább a dolgokat.
Az is közismert, (legalább is a belső körökben) a jegyző fegyelmi ügyének lefolytatása során nem Zsuzsa, hanem Oláh Tibor, vagy ügyvédje fogalmazta meg az „ellenérveket”.
Hogy az olvasó képben legyen, Zsuzsa volt akkor a legmagasabb végzettségű köztisztviselő /Stári G után, ő nem vállalta/ törvény szerint vált a fegyelmi bizottság elnökévé, holott jól tudta, milyen úton jutott el - a szamárlétra egyes fokait kihagyva – erre a szintre.
További eseteket is sorolhatnék „dicső munkásságáról”, de nem szeretném a pletykaszintet megütni. (bár:nem zörög a haraszt..lehetne mit írni)
Ebből eredően érvényes a fegyelmi, vagy nem? Érdekes lesz, ha a bumeráng visszarepül, és Oláh Úr fog a vádlottak padján ülni. Információm szerint ez sem elképzelhetetlen.

Sebestyénnét, - betegségére való tekintettel – az önkormányzat olyan munkakörbe tette, melyet el tudott látni.(Takarító nőből munkafelügyelő, természetesen a megfelelő végzettséggel 8 ált. + -, vagy esetleg ugyanott érettségizett, ahol Zsuzsa?) Ezt is emberségből (amit ő igyekezett elfelejteni) mert képes volt munkaügyi perre vinni a jelenlegi elbocsátását. Tudni illik, a Gamesz megszűnése után kapott újabb munkalehetőséget, de nem fogadta el. (ismereteim szerint takarítást, de ez derogált neki, mert a végzettsége alapján ugye többre hivatott)

Tanítók: a danyforumon becsmérlő sorok a „tanítók”-ról. Írója -Alekosz Úrra és Újfalusi alpolgármesterre gondolt, - de általánosságban megfogalmazva. (Idézet: Ha már a tanítók is ilyenek, akkor valóban megérett a világ a pusztulásra.)

Nem tudom Tóthné Török Edit képviselőnő, mint tanító hogy vélekedik erről. És a többi tanító? Hol a mundér védelme képviselőasszony?

Érdekelne Soós Úr véleménye is, hiszen a neje révén érintett a dologban.

T. Hobo!

Elhiszed már: egyik kutya, másik eb!!!!

(Beleestem abba a hibába, amit a margarétások tesznek!
Becsmérlik a "másik" oldal képviselőit, szimpatizánsait. A vak világtalansága oldása képpen tettem.
Egy járható útja van a falu fejlődésének: "kitakarítani" a hivatalt, feloszlatni a képviselő testületet.)

Kik becsmérelnek? Talán emlékszik még a fórumról, amikor egy tanárt meggyanúsítottak a tanítványaival való bánásmódról. Vagy a polgármestert és családját ki nevezte bűnszövetkezetnek, először? Kik ők? Krónikán is itt vannak? Hogy is van ez? Vagy milye fáj a betegnek?

Hobó

"Ko-mo-lyan mon-dom, hogy egy-sze-rű-en már a hány-in-ger ke-rül-get e-gyes „brancs-bé-li” kép-vi-se-lők vi-sel-ke-dé-sé-től. A drá-ga-lá-tós pol-gár-mes-ter elv-társ o-lyan er-köl-csi mély-sé-gek-be ra-gad-ja ő-ket, a-mi-vel – ha még egy csöpp-nyi lel-ki-is-me-re-tük ma-radt – nem le-het kön-nyű nap, mint nap szem-be-sül-ni. Gyer-me-ke-in-ket ta-ní-tó pe-da-gó-gus-ok is van-nak köz-tük!!!

Ha már a ta-ní-tók is i-lye-nek, ak-kor va-ló-ban meg-é-rett a vi-lág a pusz-tu-lás-ra."

Ho-bo!

Szó-ta-gol-va köny-nyebb meg-ér-te-ni!
Ha ez nem "becs-mér-lés" ak-kor mi?

A fa-lu-val fog-lal-koz-za-nak a kép-vi-se-lők, ne egy-más-sal.

Med-dő vi-ta, így i-gaz!

Ma voltam a szemészeten. Nem tudtak fogadni. Adtak egy időpontot decemberre. Addig a szemorvos tanácsolta kérjek kölcsön szemüveget. Te is eszembe jutottál Bendegúz, akitől kölcsön kérhetek. De a te szemüveged vak szemüveg a tartalékod pedig rózsaszín. Hát most igen nehéz helyzetbe vagyok.

Hobó

Hobo!

Én a "szemüvegen keresztül" /bár még nincs szükségem rá/ azt látom, ez így nem mehet tovább. /A rózsaszín nem állna jól, ilyen színű szalaggal együtt még félreértenék a helyzetet:)/
Úgy látszik a Közig.Hivatal vak, vagy olyan emberek ülnek ott, kik jobban féltik a pozíciójukat, mintsem lépni merjenek a faluban fennálló helyzet rendezése érdekében.
Ha az kell, levélben fogom megkeresni a Közig. Hivatal vezetőjét, tegyen lépéseket, legyen rend végre!
Nem egyedüli aláírója leszek, és ha szükséges aláírás gyűjtésbe kezdek.

Írjanak ki választásokat!
Más megoldás nincs. Mérettessen meg a két fél újra!
Bármelyik is nyer, el kell fogadnia azt a másik félnek, együtt kell dolgozniuk.
Ki legyen az új polgármester? Jó kérdés!
Az "újak" rendbe tudják tenni a falut?
Ne legyen igazam, de azt gondolom, a margarétások porig akarják rombolni, aztán ha hatalomra kerülnének, dicsőséggel állnának elő, bármi kicsit is tennének, mert ők aztán most építenek.
Ez látványos is lesz, csak azt ne feledje akkor senki, a "várat" ők rombolták le.

Hobo!

Nagyon okosakat írsz, Te hogy oldanád ezt meg?

Tisztelt Bendegúz
Nem tudom mennyire vagy jól értesült? Csak úgy barátilag elmondom, bátyám uramék igen jó kapcsoltatokkal (rokoni) rendelkeznek a hivatalnál. Ha nem lenne ilyen hátszél talán törvényesség is szempont lenne. Persze ez egy öreg csöves agyréme, nem kell "komolyan venni".

Hobó

Hobo!
Ami igaz, az törvényes, vagy fodítva? Nézd a nagy politikát! Dány kicsiben ugyanaz!
Törvények mögé bújunk, de mi követjük el a legnagyobb szabálytalanságokat?

A széljárást ismerem, hol innen fúj, hol onnan.
A vitorlák dagadnak, de a hajó nem megy. Horgonyt vetett.Léket kapott. Süllyed!
Úgy, mint a falu.
Nagy a mélység, nincs híd, mely összekötné a szakadékot.
Orkánszerű szélnek kell jönnie, vagy hurrikánnak, de sebesen!

Segítségképpen, ha valaki meg akar előzni!

KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI
REGIONÁLIS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
1056 Budapest, V. ker.

Váci utca 62-64.

06-1-235-1700

1052 Budapest, V. ker.

Városház utca 7.

06-1-485-6800

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály

A hivatalvezető nevében és megbízásából ellátja a helyi önkormányzat, a kisebbségi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzatok társulásai törvényességi ellenőrzését.

Törvényességi ellenőrzési jogkörben eljárva vizsgálja a képviselő-testület (közgyűlés), a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat, a polgármester (főpolgármester), valamint a kisebbségi önkormányzat döntéseinek jogszerűségét, az önkormányzat szervezetének és működésének jogszabályszerűségét, a döntéshozatali eljárás törvényességét.

Az ellenőrzési jogkör nem terjed ki azokra a határozatokra, amelyek alapján munkaügyi vitának, illetve közszolgálati jogviszonyból származó vitának, továbbá külön jogszabályban meghatározott bírósági vagy államigazgatási eljárásnak van helye.

Törvénysértés észlelése esetén a hivatalvezető határidő kitűzésével felhívja az érintettet annak megszüntetésére; amennyiben ez eredménytelen, kezdeményezheti

- az Alkotmánybíróságnál a törvénysértő önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és megsemmisítését,

- a törvénysértő határozat bírósági felülvizsgálatát,

- a törvénysértés megszüntetése érdekében a képviselő-testület összehívását, a képviselő-testület tisztségviselője felelősségének megállapítását.

A feladatkörét képező ügyekben az önkormányzatok és a területfejlesztési tanácsok számára szakmai segítséget nyújt.

Közreműködik a hivatalvezetőnek a területfejlesztési tanácsok működése, szervezete és döntései feletti törvényességi felügyeleti jogkörével kapcsolatos feladatok ellátásában, a területfejlesztési tanácsok ülésein képviseli a hivatalvezetőt, illetve a hivatalt.

A főosztályhoz érkező közérdekű kérelmeket, panaszokat és bejelentéseket a 2004. évi XXIX. törvény 141-143. §-ában foglalt eljárási rend szerint kivizsgálja.

Fővárosi és Kerületi Önkormányzati Osztály

Ellátja a fővárosi és kerületi helyi önkormányzatok és szerveik döntéseinek és működésének ellenőrzését.

Megyei és Települési Önkormányzati Osztály

Ellátja a Pest megyei helyi önkormányzatok és szerveik döntéseinek és működésének ellenőrzését.

Felügyeleti és Kisebbségi Osztály

Törvényességi felügyeletet gyakorol a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, a Pest Megyei Területfejlesztési Tanács, és a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, valamint a kistérségi fejlesztési tanácsok felett.

A kisebbségi önkormányzat törvényességi ellenőrzése során vizsgálja a kisebbségi önkormányzat testülete, bizottsága és elnöke önkormányzati döntéseinek jogszerűségét, a kisebbségi önkormányzat szervezetének, működésének és döntéshozatali eljárásának törvényességét.

Dr. Forgács Imre
hivatalvezető

Váci u. 62-64.
302/5.

ehatosag@bfkh.bm.hu

235-1737

235-1703

Dr. Dombovári Ottó
általános
hivatalvezető-helyettes

Városház u. 7.
212.

kozigazgatasi.hivatal@
pest.b-m.hu

485-6918

317-6439

Dr. Józsa Veronika
hivatalvezető-helyettes

Váci u. 62-64.
302/3.

ehatosag@bfkh.bm.hu

235-1793

235-1704

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY
Dr. Danka Ferenc főosztályvezető Váci u. 301/1. ferenc.danka@pest.b-m.hu 174 235-1774,
483-1476 235-1706

Megyei és Települési Önkorm. Osztály

Dr. Dávid Ivett törv. referens Váci u. 308/7. david.ivett@pest.b-m.hu 144 235-1744

A margaréták már jobban ismarik D.Ivettet,mint saját feleségüket!
Állandóan küldik neki a "szerelmes levelet"!
Remélem Ivettnek van ízlése, és kikosarazza öket.
Egyébként visza dobnám a labdát, és most petícó ellenében a másik fél ne jelenjen meg!
és Ivett gondolkozhat hogy jó ez így?
Új választás kell!
margaréták mennek a levesbe,tiszt. kivétel.

Ez a fajta találgatás gyermekded,már itt is az megy mint a parlamentben elvonni a figyelmet az égetö problémákról.
Miért nem működik a testület,ez most a fontos
szerintem.
Esküszöm, én is leállok rögtön az élcelődésekkel, ha látok valamilyen elmozdulást.
Hobonak érdemesebb lenne az övéivel társalogni,
ott megértenék egymást.
A probléma megoldó képességük az igazságosztóknak nulla,és ezt kell orvosolni minnél hamarabb.
Nem az a fontos most,hogy milyen a polgármester,és helyettese,Dány a fontos.
Csak ezek az urak állandóan személyeskednek,és így erre megy el az energia.
Csak fele energiát fordítanák a falura,Veresegyház jelenthetne,na jó...
Egyébként nem is lenne rossz ötlet ha valamelyik képviselö tanulmányozná Veresegyház siker story-át.
Bizonyos elemeket be lehetne építeni,egyet már is tudok,jó kapcsolat a vállalkozókkal.
még egy:nem ölöm meg képviselö társamat, ha nem minden tudásommal segítem,mert a község érdeke ezt kívánja.
Talán igy elindulhatna valami,de jelen pillanatban ez teljesen reménytelen.

Egyik kutya, másik eb!!!!

A falu: "kutyaeledel"!!!

Jóéjt!!!

Tisztelt Shadow

A hallgatás jelen helyzetben nem beismerés volt. Információimat többnyire az önkormányzati üléseken szerzem, ha időm engedi elmegyek azokra. Az említett személyzeti ügyekről hallottam ugyan de a Mari nénik véleményét nem szoktam magamévá tenni, igaz tiszteletből meghallgatom őket, de nem színezem tovább.
"Az egyik kutya, másik eb" című közmondás igazságban, pedig reménykedem, hogy nincs igazad.

Hobó

Hobo!

Fafej vagyok, nehéz meggyőzni.
Beláthatod, mindkét oldalon lehet a zavarosban halászni, mert sár, mocsár az van.

Elkezdtem az előző beírásom a sorai közt olvasni, s az alábbi mondat nagybetűkkel kiemelt része szöget ütött a fejemben.

„Ha már a tanítók is ilyenek, akkor valóban MEGÉRETT A VILÁG A PUSZTULÁSRA”

(Margarétás szimpatizáns véleménye.)

APOKALIPSZIS: ismerős mindenkinek, Neked is.

Rémísztő, ha arra gondolok, a képviselő Dány pusztulására gondolt!
Bízom benne, hogy nem, bár a jelek mást mutatnak.

Utánanéztem az interneten a szó „tudományos” jelentésének.

A google keresőbe beírva több magyarázatot találtam.
Hát????

Jóéjt!

Sajnos azt veszem észre hogy komoly a baj!
Hallottam egy illetötöl, ezt valamikor kb.öt éve
söt fel is készült rá.
Azt viszont nem gondoltam volna,hogy ezzel másokat is fertöz,lásd hobo és társai.
Talán át kellene gondolnunk,valójában mit is akar
tölűnk,a "Dányi tiszta kezek"társasága.
Valószínűsíthetö ki a szellemi vezér,és ezért félö hogy ezt a gondolkodást, téveszmét, másokba is beülteti.
Gondolkodásuk a következö lehet:
Jön hamarosan az "Apokalipszis" világégés,térj jó útra,és hidd amit én hiszek, mert ha nem azt teszed, a pokolra jutsz.
Mi nagyon kevesen maradunk,mert kevés az igaz, és tiszta ember.
Most szerintem igazából ezt takarja a dányi tiszta kezek,és egy bizonyos szekció a margarétások közül.
lásd fél csapat szent.
Mondom ezek csak tézisek,de azért elgondolkoztatóak.

Tisztakezek Vezérének!
Figyeljetek oda hogy a löcskonzerveknek, nehogy lejárjon a szavia.
Szivesen
Csá!

Shadow!
Soha nem fogod tudni meggyözni öket.
Irányított pokolgépek.
Le kell öket mondatni minnél elöbb,és új testület kell,ha erre rámegy a polgármester állása akkor is.
Lépni kell még az idén!

A danyforumon megjelent legújabb tényfeltáró, személyeskedő írás mögött átlátható célokat vélek felfedezni.

A margarétásoknak nem sikerült a "helyi parlamentbe" bejutniuk, tehát eszközökben nem válogatva tesznek meg mindent azért, hogy kiüssenek embereket a képviselői székből, így átvéve a hatalmat és totális diktatórikus nyomás alatt tartsák a falut.

Széljegyzetként megemlíteném:

-Szamosvölgyiné Oláh Tibor jegyzősége alatt nem volt kultúrigazgató? Akkor szabályosan ült ott?

-Mivel valós tényekkel csak a margarétások szolgálnak, érdekelne Tóth Jánosné (Zsuzsika) nem mindennapi története is.
A hitelesség kedvéért kérem, ne a falusi mende- monda keringjen körülötte.

-A mende-monda azt is rebesgeti, hogy Sebestyén Jánosné jan.elején még aláírt (vagy alírták helyette) jelenléti ívet, de munkaviszonya a gamesz megszűnésével dec. 31-én megszűnt. Vagy későn kapcsolta fel a "villanyt" besegítettek neki, hogy el tudjon menni betegállományba?

A repertoárban a margarétások megtisztelő címmel illetett "Gódor klán" tagjai közül Alekosz képviselőbe nem kötöttek bele.
Érdeklődve várom mikor történik meg.

Végezetül: ha csak egy kis józanság szorul az emberekbe,átlátják, a helyi politikára nem illik más mondás, mint egyik kutya, másik eb!
(Elkopna a mosószappan "egyes" margarétás képviselők szennyesének tisztítása közben.)

Tisztelt Shadow
Ön írásait üde színfoltoknak tartottam a krónika hozzászólásai között (kb. 2 hete kísérem figyelemmel a krónikát). Személyeskedéssel vádol valakit miközben forrásai a sarki pletykafészkek. Egyébként a fórumon jelent meg olyan információ, amely az előző ülést is más színben tünteti fel.

Hobó

Hobo!
"Egyik kutya, másik eb"-ez a véleményem.

Győzzön meg, hogy nem így van!

Személyeskedés?
Rossz helyen jár! Olvasta a fórumot? Ott miről szól a fáma?
Én kérdeztem valamit amire hiteles választ várok!
Erősítsen meg! Ne a "sarki pletykafészek" forrásainak higgyek! (ha más nem áll rendelkezésemre)

A faluban fennálló jelen helyzet tarthatatlan!
A világot ki-ki olyan színben látja, amilyen neki kedvező. Ennyit az ülésről, bár azt sem tudom hitelesen miért tartott 5 percig.

Tisztelt Shadow

Talán emlékszik az ülést követő cikkre, amelyre a papagájkórus beindult. A cikkben még kaptunk egy ígéretet, hogy az ülés (5 perc) és az azt követő beszélgetés felvételét közzé teszik. (A cikkben a felvételt készítő közölte, hogy a jelenlévőknek az ott elhangzottak közzétételéhez hozzájárulnak)
"Egyik kutya, másik eb" Lehet, hogy igaza van. De én bízom abban, hogy ez nem igaz, mert ha igaz, akkor a falu többsége csak kutyaeledel.

Hobó

Hobo!

Az emberi vakságnál nagyobb "bűn" a világtalanság.
Ki-kit vezet ez a kérdés?
A vak a világtalant, vagy világtalan a vakot?
Vagy mindkettő a falu népét félre: így valóban nem marad más, csak "kutyaeledel"

Győzzönek meg igazukról!
Bizonyítsák be, kinek a "módszere" hoz előrelépést a falunak!

A csomagba bizony van olyan kérelem amelyre ha a testület rábólint szerintem bűnt követ el. Ha lehetőség van rá közzé kellene tenni az anyagot amelyet az alpolgármester úr terjeszt elő és bizonyára sokaknak lenne véleménye ha megismernék az előterjesztést.

Szerintem meg bűnt az követ el, aki sejtetni enged olyan dolgokat, amelyek nincsenek. Miért nem kerested meg az Alpolgármester Urat, és kérted el az anyagot tőle? Vagy megkerested, de elutasított? Én vettem a fáradtságot, és felemeltem a telefont. Azt válaszolta, senki nem kérte tőle az előterjesztéseket a faluból. Kértelek már, hogy a tényeknél maradj, ha a tényekről beszélsz.

Jadzi tegnap reggel fönn volt az első napirendi pont csak nem teljes anyaga. Miért tűnt el az előterjesztés?
Ha jól tudom az önkormányzati ülések anyaga (még az előterjesztések is) nyilvánosak.
Kinek kell titkolózni?

Hobó

Nem egyértelmű a szabályozás. Volt aki azt mondta, ezt nem lehet közzé tenni. Ezért lett törölve. A közzétevő kérte. Senki sem titkolózik.
Üdv.

Légyszíves, " Hobo" oszd meg velünk mire gondolsz!
Szerintem, akkor követ el bűnt a testület , ha akadályt gördít (önös érdekből) a fejlődés útjába!

Sarkalatos és nagyon fájó pont az „önös érdek” és a „faluérdek” ellentmondása, a két alapvető érdek ütközése.
Vagyok olyan idealista, hogy azt higgyem, a falu vezetésének elsősorban polgárai érdekeit kellene néznie.

Meg kell találni a harmóniát az úgynevezett önös érdek és faluérdek között.
Az a szomorú igazság, hogy, bár született dányi vagyok, és büszke is voltam rá, mostanában ez már nem felhőtlenül van így.

Tájékozott vagy!
Oszd meg velünk is a nagy titkot! Mire nem szabad rábólintani? Honnan ismered az anyagot? Képviselő vagy?
Miért nem jeleztek előre, ha valami nem jó?
Mert kell a balhé? A felhajtás? A margaréták az okosak? Mindenki más hülye?