Itt vagyTartalom / 1920 június 4 a magyar nemzet gyásznapja

1920 június 4 a magyar nemzet gyásznapja


Beküldte ufo - Ekkor: 2010 May 12

1920 június 4 a magyar nemzet gyásznapja

1920 június 4 a trianoni békeszerződés aláírása a magyar nemzet gyásznapja, melyről így írt a korabeli tudósító: "A budapesti templomokban ma délelőtt megkondultak a harangok, a gyártelepek megszólaltatták szirénáikat és a borongós őszies levegőben tovahömpölygő szomrú hanghullámok a nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették... Ma tehát elszakították tőlünk a ragyogó magyar városokat a kincses Kolozsvárt, a Székelyföldet, a Rákocziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt, az iparkodó Temesvárt, a vértanúk városát Aradot és a többit mind, felnevelt kedves gyermekeinket, a drága, szép magyar centrumokat. Ma hazátlanná tettek véreink közül sok millió hű és becsületes embert... A város és az ország némán, méltóságteljesen, de komor daccal tüntetett az erőszakos béke ellen. Egész Budapest a gyászünnep hatása alatt állott."

A trianoni béke értelmében a Magyar Királyság területe (Horvátország nélkül)282000 négyzet km-ről 93000 négyzet km-re csökkent. Lakóinak száma 18,2 millióról 7,6 millióra apadt. Bár az elcsatolt területek nagy részének lakossága nem magyar nemzetiségű volt. Az új határok mélyén belevágtak a magyar nemzettestébe. Ennek következtében 3,2 millió magyar került a szomszéd országok határai közé, tehát a Kárpát-medencében élő magyarság több mint 1/3-a, s ennek fele az új határok mellett zárt tömbökben élt. Ez azt jelenti, hogy lehetett volna az etnikai, nemzetiségi elvnek megfelelő, igazságosabb határokat húzni, a győztesek étvágya azonban csillapíthatatlan volt.

Csehszlovákia kapta Észak-Magyarország (Felvidék-North-Hungary-Highlands)

Kárpátalja 63000 négyzet km területét 1072000 magyar lakossal.

Romániának adták Erdélyt (Transylvania), valamint a Tiszántúl és a Bánság (Banate) keleti felét, azaz 102000 négyzet km-t,
1664000 magyar lakossal.

A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság (Yugoslavia) a Bánság (Banate) nyugati felét, Bácskát, Dél-Baranyát és a Muraközt kapta 21000 négyzet kmterületben 465000 magyar lakossal.

Ausztriához csatolták az Őrvidék (Burgenland) 4000 négyzet km-nyi területét 26000 magyar lakossal.

Az ország területi megcsonkítása mellett a békeszerződés csupán 35000 főben állapította meg a magyar haderő létszámát, ezenkívül jóvátétel fizetésére kötelezte Magyarországot.

http://mvsz.hu/trianon_90/trianon_versailles.html

VÉGRE! Versailles: Francia hatósági engedély az összmagyar megmozdulásra A Magyarok Világszövetsége küldöttei, Léh Tibor régió-alelnök és munkatársa, Jankovich István, valamint Hompoth Zoltán főszervező és Bottyán Zoltán, a Trianon-petíció szóvivője egyhetes eredményes tárgyalást folytattak a francia hatóságokkal az Igazságot Magyarországnak, Igazságot Európának! című összmagyar megmozdulás engedélyeztetése érdekében. Franciaországból hazatérve sajtótájékoztató keretében ismertették a Versailles-ban elért megállapodásokat. Hompoth Zoltán és Bottyán Zoltán bejelentették:
megvan a francia hatósági engedély, lesz magyar megemlékezés Versailles-ban, a trianoni diktátum aláírásának 90. évfordulóján. Akinek fáj Trianon, velünk tart, és ott lesz Versailles-ban - mondta Hompoth Zoltán. Bottyán Zoltán bejelentette, hogy az MVSZ és a társszervezők - a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Nemzeti Motorosok, a Trianon Társaság - 2010. június 4-én, Versailles-ban, a Nagy-Trianon palota előtti téren délelőtt 9 és 12 óra között
megemlékező nagygyűlést, összmagyar megmozdulást tartanak.A szervezők szeretnék, ha Magyarország minden megyéjéből legalább egybusznyi résztvevő utazna Versailles-ba. Az eddig beérkezett adatok szerint máris biztosra vehető egy-egy busz indulása a következő
megyékből: Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar,Heves, Nógrád, Pest, Tolna, Vas és Veszprém. A többi megyéből szervezők jelentkezését várják.Várják a Kárpát-medence további magyar közösségeit is.A Budapestről és az ország keleti megyéiből induló buszok június 2-án délután 16.30-kor gyülekeznek Budapesten, később megjelölendő helyszínen, és június 3-án érkeznek Párizs - Versailles környékére. A résztvevők két éjszakát töltenek majd valamely - a busz szervezői
által lekötött - Versailles-közeli szállodában (Formula 1, Premiere Classe, Étape).A Szervezőbizottság a buszok szervezőinek segítséget nyújt a szállás foglalásban (elnok@mvsz.hu, hargita56@yahoo.com). A két
éjszakai szállást magában foglaló útiköltség Budapesttől számítva35.000 Ft. A szervezett utazás résztvevői június 5-én (egy ajánlott párizsi városnézést követően) ugyancsak 16:30-kor indulnak vissza, és 6-án érkeznek haza.
Több szervezet jelezte, hogy teljes busszal csatlakozik az összmagyar megmozduláshoz. Így biztosra vehető, hogy a Hunyadi László főkapitány vezette Történelmi Vitézi Rend, az Összefogás Párt, a várpalotai Trianon Múzeum - és várhatóan a Trianon Társaság is indít buszt Budapestről.A versailles-i megmozdulás iránt Nyugat-Európában is nagy érdeklődés mutatkozik. Természetes, hogy Franciaországból nagyobb létszámban
jelentkeznek, de egész autóbusznyi küldöttség indítását jelezték a bázeli és a stuttgarti magyarok is. A szervezők azzal a felhívással fordulnak a nyugat-európai magyar közösségekhez, hogy mindazon települések, ahol szervezett magyar élet folyik, kövessék példájukat.
A szervezett csoportokon kívül Nyugat-Európából sok,személygépkocsival, illetve egyéni úton érkező résztvevőre is számítanak.A tengerentúli magyar közösségeket is arra biztatják, hogy anyagi lehetőségeik szerint képviseltessék magukat a trianoni békeparancs 90.
évfordulóján, Versailles-ba szervezett összmagyar megmozduláson.Itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy amit az 1945 óta regnáló magyar kormányok elmulasztottak, felhívjuk a békediktátumot ránk kényszerítő nagyhatalmak és a világ közvéleményének figyelmét arra az
igazságtalanságra, amit Trianonban a világ magyarsága ellen elkövettek. Ezt a történelmi megmozdulást az első lépésnek tartjuk a90 éve reánk kényszerített diktátum felülvizsgálatára.Felkérjük a fenti célokkal egyetértő civil szervezeteket a
Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban, hogy szervezzenek csoportos utazásokat, baráti köröket a részvételre, hogy minél többen legyünk együtt a Nagy-Trianon palota előtti téren, ezzel is kifejezve,hogy a magyar nép soha nem nyugszik bele a trianoni országcsonkításba
- zárta gondolatait Hompoth Zoltán.További felvilágosítással telefonon is szolgál v. Hompoth Zoltán(+36-20-933-6294) és Bottyán Zoltán (+36-70-398-3341).Budapest, 2010. április 20. MVSZ Sajtószolgálat TOVÁBBÍTSD !Továbbítsátok!-- szaszkaresz@gmail.com