Itt vagyTartalom / PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Beküldte ufo - Ekkor: 2007 October 24

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Dány Község Önkormányzatának Jegyzője pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatalban megüresedett „titkárnői” álláshely határozatlan idejű, teljes munkaidős, köztisztviselői jogviszonyban történő betöltésére. (Érdeklődni lehet: 06-30-628-38-98 telefonszámon, Bandúrné Gódor Ildikó ügyintézőnél.)

Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság
 büntetlen előélet (erkölcsi bizonyítvány)
 érettségi bizonyítvány
 gépírói szakképesítés
 számítógépes szövegszerkesztői ismeretek

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:
 gyorsírói szakképesítés
 ECDL tanúsítvány
 hasonló munkakörben szerzett gyakorlat
 közgazdasági szakközépiskolai érettségi

Pályázathoz csatolandók:
részletes önéletrajz, oklevelek, bizonyítványok, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai
Feladat:
képviselő-testületi jegyzőkönyvek számítógépen történő leírása, összeállítása; iktatási, irattározási, postázási tevékenység; titkárnői, gépírói feladatok; hatósági ügyintézés ügyviteli segítése
Az álláshely betölthető: a pályázatok elbírálását követően azonnal
Illetmény, költségtérítés és egyéb juttatások:
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény vonatkozó szabályai szerint.
A pályázatok benyújtásának helye:
Jánosik György mb. jegyző részére („Pályázat” megjelöléssel) 2118 Dány, Pesti út 1. Tel.: 06-30-628-38-98.
Pályázatok beérkezésének határideje: 2007. november 9. péntek 14 óra.
Pályázatok elbírálása: 2007. november 12.
A pályázatok elbírálásáról a pályázók írásban értesítést kapnak.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatokat indokolás nélkül elutasítsa.

Dány, 2007. október 24.

Jánosik György s.k. mb. jegyző

Cimkék