Itt vagyTartalom / Ü v ö l t s T e is, M a g y a r !

Ü v ö l t s T e is, M a g y a r !


Beküldte detto - Ekkor: 2007 October 07

Vagy, csak a magyar nacionalista és fasiszta?!

Hallgat a magyarság, mint aki becsinált. Pedig ennyi igazságtalanság és gazemberség nem sok nemzettel történt a világtörténelemben, mint velünk. Nem sorolom - mindenki tudja, akit érdekel - hogy mi minden törtent, csak az elmúlt néhány évszázad alatt is, velünk.

Csak 1848-tól nézve az eseményeket: a győztes szabadságharc leveretése orosz seregek által / a nagy Nyugat nem segített /, aztán a Kiegyezés, Magyarország másodhegedűs szerepe az Osztrák-Magyar Monarchiában, Magyarország bekényszerülése az I. világháborúba, a tanácsköztársasági idegenlelkű, rablógyilkos horda rémuralma, TRIANON, mely a világ legaljasabb nemzetirtása, országrablása volt, máig ható és a magyarságot pusztító, nemzetközi aljasság!

A II. világháború, párizsi béke, amely szentesítette újra Trianont. Szovjet horda beözönlése, gyilkolva, rabolva, lányokat, asszonyokat százezrével megerőszakolva. Szovjet és kommunista rémuralom, 1956, győztes szabadságharc és annak elárulása Amerika és a Nyugat által. A többi: a mai nyomor, aljasság, erőszak, az ország, a nép kirablása, már csak ezek következménye.

Ennek ellenére, a magyarság csak hallgat és tűr, szégyenkezve lehajtja fejét, amikor bűnös nemzetnek titulálják aljas szandékból, haszonleső lélekkel és/vagy az országunk elrablását és kivéreztetését így akarva jogosnak festeni.

Az összes utódállamban szinte, másodrendű éllampolgárok a magyarok, emberi jogaiktól, életlehetősegüktől, nyelvhasználati joguktól megfosztva élnek. Számtalan esetben testi épségük, sőt, életük is veszélyben van. A szomszéd országrablók határtalanul nacionalisták, minden erejükkel a magyarság ellen törnek és ebben még a saját kormányunk is csendestárs, mert nemhogy nem áll ki népe mellett, hanem még összekacsint az ellenünk vétkezőkkel.

Mindenki tudja: van egy nép a világon, amely minden alkalmat megragad, minden időben süvolti az elszenvedett sérelmeit. Meg is van a busás haszna belőle, akkora, hogy közönséges halandó nem is képzeli. Mi pedig szemérmesen hallgatunk, nem állunk ki saját érdekeink és jussunk érdekében! Pedig ha valakinek, hát a magyaroknak van miért üvölteni, a világ népeinek, főleg nagyhatalmainak lelkiismeretét felrázni, a máig tartó irgalmatlan Holokausztunkért, amelyért nemhogy hatalmas kártérítéseket nem kaptunk, hanem még mindig csak bűnösök vagyunk, a Benes-dekrétumok szerint is és a ránk bűnöst kiáltó álságosok szerint is.

Mindez történhet 2007-ben, az EU-ban és akkor, amikor a nagyhatalmak mindig demokráciáról és szabadságról fröcsögnek. Úgy látszik, csak nekünk magyaroknak nem jár a csodás szabadság és az emberi jogokkal-élettel teli demokrácia, szerintük!

Hát üvöltsünk mi is, mint azok, akik abból jól profitálnak, hogy ránk is felfigyeljen a nagyvilág!!!
Minden szinten, mindenhol és mindenkor!

Az ellenzék bizonyos elemei, a Köztársaság Elnöke, a képviselők nagy többsége pedig, arcukat eltakarva szégyenkezzenek, mert a kezükben a lehetőség belföldön és az ENSZ, EU, EP színpadán tenni, minden erejükkel, teljes szívükkel, a rájuk bízott hazáért, bennük bízó nemzetért.

Mert a dolgozó nép okos gyülekezetét és az országot kötelesek legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint szolgálni, annál is inkább, mert a szégyentelenül magas jövedelmük nem ajandék, hanem jó munkáért jár/na/ csak! Nehogy valakivel elhitessék, hogy mindössze ennyi, amire képesek!

Különben is: ahol 4 éven keresztül gátlástalanul garázdálkodhat egy bűnöző kormány és ahol idejük lejárta előtt a csapnivaló képviselőket sem lehet kiebrudalni, ott demokrácia nincs, csak bűzlő ganéjdomb!

Te pedig üvölts Nemzetem, mert néma gyereknek nem csak a szája nem, de semmi sem jár!

Adjon Isten - Szebb Jövőt!

Pásztorfi István

Nemzeti Hírháló