Itt vagyTartalom / Batthyány átka a Habsburgokra

Batthyány átka a Habsburgokra


Beküldte detto - Ekkor: 2007 October 05

Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten kivégezték gróf Batthyány Lajos elsõ magyar miniszterelnököt. (azért nem együtt végezték ki, hogy az utókor ne emlékezzen Battyányra).

Halála után fennmaradt a Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy hangzik, mint egy bibliai prófécia.

"Az ég és pokol pusztítsa el boldogságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színérõl! Õt magát azokban verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rombolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!"

E családi átok mellett még egy jövendölés forgott közszájon ebben az idõben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a császár famíliájának 13 áldozattal kell bûnhõdnie az aradi vértanúkért.

Mit mért a sors a késõbbiekben az uralkodóra és családjára?

1. Ferenc József elsõ gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves korában meghalt.
2. Sógornõje, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában megõrült.
3. Alig két héttel késõbb Habsburg Matild fõhercegnõ tûzhalál áldozata lett.
4. Újabb két hét múlva, és Queretaróban agyonlõtték Ferenc József öccsét, Miksa császárt.
5. 1889. Január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor Rudolf trónörökös lett ön(?)gyilkos.
6. 1891-ben a tengereken eltûnt a fõhercegi rangjáról lemondott furcsa Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel.
7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly fõherceg.
8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László fõherceg.
9. Tûzvész áldozata lett Zsófia fõhercegnõ, Ferenc József sógornõje.
10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevû anarchista leszúrta Erzsébet királynét.
11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild fõhercegnõ.
12. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst
13. és feleségét, Chotek Zsófiát.