Itt vagyTartalom / Mindent a családi adókedvezményről

Mindent a családi adókedvezményről


Beküldte detto - Ekkor: 2011 January 08

Januártól már minden érintettnek jár a családi adóalap kedvezmény, de ehhez nyilatkoznia kell a munkáltatója felé.

Bár a külön e célból összehívott kormányszóvivői sajtótájékoztatón az illetékes helyettes államtitkár, Balog Ádám sem tudta a választ arra, hogy a kormány által kedvezményezettként emlegetett 600 ezer szülő mögött pontosan hány család is rejtezik, néhány fontos tudnivalóra hangsúllyal hívta fel az érintettek figyelmét.

Legelső és legfőbb teendőként a kedvezményre jogosultak ebbéli minőségükről a munkáltatójuk felé időben tett nyilatkozatát említette, mint elengedhetetlen feltételét annak, hogy az már a januári bérből számított adóalapnál is érvényesíthető legyen. Az esetleg mégis késedelembe esőket Balog Ádám megnyugtatta, hogy őket sem éri kár, hiszen a kedvezmény visszamenőlegesen úgy az év végi adóbevallásnál, mint akár a következő havi bérelszámolásnál is érvényesíthető.

Két lényeges fogalom, az „eltartottak" illetve a „kedvezményezett eltartottak" jelentésének ismerete elengedhetetlen feltétele a helyes nyilatkozattételnek. Kedvezményezett eltartottnak minősül, akire tekintettel belföldön családi pótlékot, vagy bármely EGT-állam hasonló jogszabálya alapján családi pótlékot, más hasonló ellátást folyósítanak. Ide számít még aki családi pótlékot a saját jogán kap, a rokkantsági járadékban részesülő, és a magzat, fogantatásának 91. napjától a világra jöttéig.

„Simán" eltartott a kedvezményezett eltartókon kívül az a szüleit családi pótlékra már nem jogosító tanuló, hallgató is mindaddig, ameddig őt is figyelembe veszik a többi gyerek után járó családi pótlék összegének kiszámításakor. (Például az első egyetemi alapképzésében részt vevő, önálló jövedelemmel nem rendelkező hallgató).

Az adóalapból - tehát az összevonás alá eső jövedelmek 1,27-szereséből levonható - kedvezmény összege egy és két eltartott esetén, kedvezményezett eltartottanként és havonta 62.500.- forint, míg három és minden további eltartott után havonta és szintén kedvezményezett eltartottakként 206.250.- forint.

Lányeges tudnivaló, hogy a kedvezmény a jogosulttal közös háztartásban élő házastárssal, élettárssal, megfelelő nyilatkozat tételével már év közben is megosztható, ám az év végi adóelszámolásnál, adóbevallásnál e nyilatkozat tartalmától függetlenül a kedvezmény minden további nélkül újraosztható. S bár a helyettes államtitkár megerősítette, hogy az év közben tévesen nyilatkozókat utólag semmilyen szankció nem fenyegeti, arra azért felhívta a figyelmet, hogy a nyilatkozat valóságtartalmáért, tehát például az eltartottak számának valódiságáért a nyilatkozó magánszemély büntetőjogi felelősséggel tartozik.
/Heti Válasz/