Itt vagyTartalom / A kimaradtak (3)

A kimaradtak (3)


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2021 February 12

A konyhában nagy volt a rendetlenség. Pista bácsi -mert így nevezték az emberek M I községi lakost- magyarázkodot is egy kicsit a rendetlenség okán, mert mint mondotta ezeket a munkákat régen az istállóban végezte de most nem teheti, mert az egy ló kevés ahhoz, hogy az istállót "befűtse". Pista bácsi ugyanis kosarat font és a fűzfavesszők nyalábokba válogatva szerte szét feküdtek a helység föld-padlóján. Forgácsok is itt-ott, vesszőből hasított pántok, melyek a szakajtó készítéséhez kellettek. Mert párhuzamosan végezte a munkát. Hol ezt, hol a másikat folytatta- így nem olyan nehéz, mert váltogatja a testtartást és a kéznek a "járását" az anyag felett. A Gombóc is azért van a körtefához kötve, mert mindig a nyomában van, bekíséri őt a konyhába is, amit most vétek lenne tűrni mert mindent összekuszálna, összegabalyítana.
Ferenc nézte az idősödő ember kézjárását a kosár különleges fonásában, mert ez a kosár csirkehordozónak készül. Fedett felül is. A kosár aljáról az ég felé nyújtózkodó vesszőkben a Föld délköreit, a hosszúsági köröket látta, a függőleges vesszőket összekötő szálakban pedig a szélességi köröket. Földet alkot Pista bácsi -gondolta magában. Leképezi az Úr munkáját az ember munkájává téve. Íme az alkotótársak: Pista bácsi és az Úr. Földgolyó születik, időzónákkal és földrajzi övekkel. A Föld talán az égnek kicsinyített tükörképe. Éden lehetne ez is, mint amiben az ember teremtődött, de elromlott a világ gépezete. Már az első emberpár is elrontotta.

A kosár készítéséhez szükséges vesszőt a Dánsárban szedte. A szakajtó elemeit pedig a rozs szebb szálainak válogatásából szerezte.A szakajtó készítéséhez szükséges "vezető" hengerszerű hüvelyt maga készítette bőrből, egy rossz csizma kérgéből való kihasítással Jó szurkos fonállal varrta össze, hogy erős legyen.. Ebbe szúrta bele, egyek kismarék szalmát a másikra kényszerítve, hogy jó kemény "hurkát" képezhessen, amit a hasított fűzfavessző pántokkal egymáshoz erősíthet.

Ferenc számára az íráshoz az asztal egyik csücskét tette szabaddá. Az első házból, a tiszta szobából szép, formás tonett széket hozott, hogy arra ülve végezhesse a munkáját.

Míg a kérdezőbiztos úr kérdéseket tett fel, Pista bácsi a munkáját nem szakította félbe, tovább fonta a termetes kosarat.
Egy ponton megállt, egy kérdés megválaszolásánál elkomorodott az arca. Bagó sapkáját (báránybéleses meleg sapka) a homlokáról a fejtetőre tolta. Hunyorgott egy kicsit és idősődő korára is szép, markáns arca megnyúlt kissé. Filmszínészhez hasonlított, talán a Bánk bán egyik szerepéhez készülve -anélkül, hogy hallott volna Katona Józsefről.

Nem vagyok tagja a helyi tsz-nek mondta a verdiktet komoran. Sem én, sem a keresztkomám, András. Nem léptünk be a tsz-be, nem írtuk alá a belépési nyilatkozatot. Kimaradtunk ezáltal.
Nem volt dühös, de nagy erők feszítették belülről a mellét és beszélni kezdett.

A világháború előtt Horthy katonája voltam. A háborúban Hajtós százados úr legénye. Reggelre tükörfényes csizma a százados úrnak, köpenye szépen kiporolva, megtisztítva. A tisztálkodásra szolgáló eszközök összekészítve.
A bevonulásom előtt az uradalomban dolgoztam. Kocsis voltam, parádéskocsis.. Szép két nóniusz lovat hajtottam, a magyar kocsi elé fogva, magyar szerszámokkal olyan díszesek voltak mint a katonák a díszszemle során. A Kormányzó Urat is megkocsikáztattam a Király úton. A madarak is ámultak bennünket, csipogni is elfelejtettek, amikor a két pompás ló, szorító zablát használva, karikára hajtotta a nyakát és úgy ügetett végig az erdőn.
A Kiskormányzót szerettük. Énekeltük is a nótát, Horthy Pista én is a tied vagyok, Viselem a nemzetiszalagot...

Hadifogságba kerültem. Az egyik lábam ott fagyott meg ezért sántítok most is kissé.
Nem ellenzem én szívem szerint azt, amikor több ember dolgozik együtt. Az uradalomban is közös munka volt. És nézzen körül tanító úr a faluban. Épülnek az új házak kalákában. Közösségben. Szolidaritásból és emberbarátságból.
Elkerültük egymást az agitátorokkal is tíz évvel ezelőtt. Én az erdőre mentem, ők a házamhoz jöttek. Nem akartam még szóban sem a konfliktust. Úgy sem értették volna meg, mi lakozik az én szívemben. És én a szívem akarata nélkül semmit sem tettem. Eddig sem és nem fogok tenni ezután sem.
András komám pedig egy talpig derék ember. A becsület szobrához mintát róla kéne venni. Nagytörvényű ember, de igazság lakozik benne.Sőt, jóság. Szereti az egyedüllétet, okos és képzett ember ő a munkához. Nézze meg a komám földjét, amit kapott az ő földjének tagosítása után. A Tápió mellett van, azt gondoltál, hogy "kiszúrnak" a makacs paraszttal. Hát nem. Jót tettek neki, mert azon a földön olyan paprikát, paradicsomot termel, hogy míg ő a piacon van az árujávl, addig másnak nincs forgalom.

A magyar ember nehezen vált és megfontoltan. A szovjet mintát nem szerettem, erre készültek a magyar parasztnak a tsz-be kényszerítésével. Ez a magyar világ nem orosz mintára épült eddig sem és nem fog ezután sem. Hagyni kellett volna az időt, lássa be maga a gazda, hogy ha a másikkal összefog, szövetkezik, többre megy.
Élelmes a magyar ember, ha a jót látja, még ustorral sem lehet más irányt szabni neki.

Jó emberek közé érkezett tanító úr, amikor ebbe a faluba tért. Szeretik és becsülik a tanítót, a papot. Vendégszeretők vagyunk, kissé talán bohémek is. Mulatósak, ha a lagzik ideje van. Vagy farsangkor, a háromnapos mulatságok idején. De utána már nem. Jézus szenvedésére emlékezve elcsendesülünk és hangos szó sem hallik körülöttünk.
De elemében a földeken vagyunk. Ahol az élet terem.

Ferenc elgondolkodva a mintegy három órás vendégségen -mert a vendégnek kijáró tiszteletet végig érezte- talán az utolsó pohár "Szentjános" nem kellett volna. Frissen csukta be maga mögött Pista bácsi kiskapuját. Gombóc már meg sem ugatta, ami csalhatatlan jele annak, hogy talán"haza" érkezett.

Fontos dolgot tanult meg ezen a délutánon.

Lehet, hogy nagy felfedezést ért el Thálész akkor, amikor leírta, hogy a kör átmérőjének két végpontját összekötve a kör kerületének bármely pontjával, derékszögű háromszöget kapunk.
De nem kevésbé fontos tanulság az életében, hogy "szürke minden elmélet, de zöld az élet aranyfája."
És ő ennek az aranyfának sok zöld hajtást teremtő szolgálatában áll, mint falusi pedagógus.

Cimkék