Itt vagyTartalom / A kimaradtak

A kimaradtak


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2021 February 11

A fiatal tanár, Ferenc első évét kezdi pedagógusként a fővárosközeli falu iskolájában. Nem idegen számára e történelmi jelentőségű hely, a falu, vidéki gyerek ő is és nem is messzire lakik első munkahelyétől. Az egyik szomszédos megye -igaz, annak távolabbi pontja- az ő születésének helye. Szép gyermekkora fel-fel bukkan emlékeiben. A homoki erdő nyárfáinak édes-kesernyés illata, a pusztai gyepek millió-millió kis élőlényeinek titka, amikor kivirágzik a szik, a pompás bárányparéjon hajnalban csillogó vízcseppek, mind-mind ahhoz a vidékhez kötik, melyet a Kolon-tó még szebbé, egzótikusabbá tett.Este lidércek és mesebeli lények jelentek meg a lángokban, a föld kipárolgása okzta meggyulladó metán gázban, melyek a szerelem előképei voltaK. A tavat övező lángnyelvekből eredt álmainak színessége, ebből táplálkoztak a romantikus serdülőkor ábrándjai.
Falura kívánkozott,hogy biológiát, terészetismeretet, a Föld tarka világának közelebbi és távolabbi helyének megmutatását taníthassa.
Hallgató korában Bálint Sándor előadásait is hallgatta -csupán csak önszorgalomból- sőt elkísérte a mélyen hívő, vallásos professzort a várost övező tanyákra is, hogy a még tudott ősi, népi imákat, szokásokat megörökítsék a jövő számára.

Ezt a falut, új és első munkahelyét különösnek találta. Ettől lesz izgalmas a munkám -gondolta magában. Másra számított amikor felolvasta a dékán helyettese, hogy ki hová kerül, melyik falu vagy város iskolája várja őt. Budapesthez közeli településként fejlettebbnek gondolta az új munkahelyét.. A főváros közelsége, ugyanakkor a falu zártsága egy izgalmasnak tűnő, egymásnak feszülő erők küzdelme is lesz, amihez ő a saját tudását kész hozzáadni és a gyermekeknek talán egy szép világot meg is tud mutatni- vígasztalta magát. Ő maga is szerette a kihívásokat, a nagyobb és nehezebb feladatok megoldása izgalomba tartotta és mint más embert az ital vagy a szórakozás doppingol, őt a szorgalom és tudásvágy, a kialalkítandó közösségi élet célképe igen erősen inspirál.

Egy dolgot nehezen szokott meg: mégpedig az állandó jelenlétét a pornak, melyet nem az úton elhaladó traktorok vernek föl, hanem egy megmagyarázhatatlan forrás. Talán szellemi vagy lelki "beporosodást" érzett, melyet titkos erők és sugallatok láthatatlan világa szór szét a levegőben, bárhová is megy. Ez kisérte őt, mint a napot az árnyék, felhőt az eső, és benne volt nem csak ruhájában, hanem fekhelyén is és talán még a gondolataiban is.
Elmúlik! Gondolta magában, mihelyt megszokja "belakja" az új környezetét.

Cimkék