Itt vagyTartalom / Tettek erőterében

Tettek erőterében


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2019 March 25

Mehetek autóval, biciklivel, vagy csak úgy gyalogosan, ráérősen, de a temető kapujának közelébe érve, mindig hangosan dobog a szívem. Lopva tekintek a tábla felé, vajon üres lesz-e végre, vagy most is hírül ad valamit, szomorú hírt, a halál hírét. Fiatal erős, életvidám emberek mentek el közülünk az elmúlt napokban, hetekben.
Gyászoljuk őket. Emlékezünk rájuk. Osztozunk a családok bánatában, sorsában, de megvígasztalni úgysem tudjuk őket.
A vígasz, a segítség, a magyarázat és a megnyugvás csak felülről jöhet.
Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

Tavaszi zsongásban fekete halálhírek közepette pirosló égbolton hirdeti saját példáján át az örök nap, az elmúláson is élet sarjad. Tegnap még lenyugodott, mára már ezer fénnyel ragyog. Tegnap meghalt. Ma feltámad.

Örök figyelmeztetés és tanulság ez számunkra. Mert minden ember egy nap. Fénylő, tiszta, ártatlan, szeretni való.
Nem megy el örökre, csak az álmot hozó sötétség egy időre elzárja tőlünk. De holnap, igen holnap már velünk lesz. Holnaptól már együtt leszünk.
Majd eljön számunkra is ez a nap. A holnap.

Kiszállnak-e vajon ma a méhecskék, döngicsélni, körülrepkedni a virágokat. Beköszönni ide is, oda is. Vinni a hírt innét oda, onnét meg vissza.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén.

Erről a napról Tertullianus még úgy emlékezik, mint Jézus kereszthaláláról. (Lásd Adoremus vonatkozó magyarázatát)
mások pedig a teremtés napjaként említik.

Ez a nap az origó. A kezdőpont. Ehhez mérten jelöljük meg a születést, amikor Jézust ajándékul kapjuk az Atyától, Mária Istenanyasága révén, a Szentlélek sugallatára, erejére hagyatkozva.
Annunciáció!
Hírüladás.

Ez az első erőtér. A köszöntés.
A március 25-iki első angyalszó. A kegyelemmel megáldottnak szóló első köszöntése.
Örök titkot rejtő anyaság új élet sarjadásának legnagyobb méltóságú eseménye a legáldottabb asszonynál.
Öröklétbe emelő időkezdet, márciusi reggelnek legszebb pillanata.
Hihetetlen pillanata. "Hogy lehet ez?"
Az Atya teremtő szándéka itt beteljesült.
Hol van már a hatodik nap. Az ember teremtésének napja? Hiányt okozó teremtés, mely most, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén kiegészül.
A teremtés legutolsó fázisa.
Az idő teljessé lett.
A hiány megszűnik, Isten gyermeke e földre lép majd, az emberré válás szentháromságbeli titkának földi ember által elképzelhetetlen teljességében.
A teremtés erőtere ránk is hat.
A "hírüladás" azt a bizonyosságot erősíti bennünk: halottaink sem múlnak el. Nem (csak) az emlékeikkel élünk, hanem az angyali szózat köszöntésének erejével. Erőterével. Ne félj!

Minden változás egy rezzenés. Rettenet vagy csalódás, vagy remény, esetleg szürkén kimondott más-ság.
A változás eőterében mozgás van, esemény. Elmúlás. Vagy születés. Vagy a kettő együtt. Mint két egymástól elválaszthatatlan fél. Vagyis egy egész.
Mint két komplementer. Egymás kiegészítője. Egymás hiánya és beteljesülése.
Minden születés egy igéret. Minden elmúlás egy igéretváltás. Nem megsemmisülés hanem dimenzió váltás. Erőtérvonalak egymást keresztező kioltása. Vagy megerősítése. Vektor-találkozások erővonalak mentén kirajzolják a kezdőpontot. Az origót.
"Ne félj, Jézus lesz a neve". -mondja az angyal Máriának.
Beteljesülő igéret. Kézzel tapintható valóság.
Neve lesz: Jézus. Örök név. Megváltó név. Neve lesz: Krisztus. Szabadító név.
Akiket megkereszteltek, azokra ez a név rárakódik. Beleivódik, része lesz emberségének, és születésének. Része halálának is.
Nem múlik el. Sem a név, sem a viselője. Örök ajándék ez. Visszavonhatatlan, nem gyerekjáték, nem is mese.
Erőtér.
Soha nem hagy el. Mindig veled lesz. Ha élsz akkor is, ha meghalsz akkor is.
Szeretteink életében is és ha itthagynak bennünket akkor is.

Gyümölcsoltó Boldogasszony napján -most látom,hogy kitekintek- kiröpültek a méhek a kaptárból.
Ereje lesz ennek a repülésnek. Teremtő ereje. Megporzás. Gyümölcstermés.
Erőtér, a fogantatás erőtere.
A lét-előtti duzzadó vágy, melyet az örökkévélóság rejtve tartott mindezidáig, személyesen átélt pillanattá válik. Életértelemmé válik, a Szolgálólány életének értelmévé válik. Cselekvő várakozás, hihetetlen csodálkozás a tér-idő egy pontján Isten szent templomává lesz, színarany kehely lesz, ostyának titkát rejtő ház, kilenc hónapi várakozás után Karácsony ragyogása lesz.

Gyümölcsoltó Boldogasszony erőtere! Elszólítottál embereket egymástól, hogy Isten-vágyban, Isten-közelségben, a ráeszmélés erejével majd boldog egyesülést és találkozást eredményezzen.

Ragyogtasd fel hát napod, Gyümölcsoltó Boldogasszony napját felettünk most is és mindörökké.

Gódor András ny. polgármester c. egyetemi docens

Cimkék