Itt vagyTartalom / Ki ez az ember?

Ki ez az ember?


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2018 April 17

Egymásra nézünk és valószínű, azt fogjuk néma ajakkal és kérdő tekintettel kérdezni a mellettünk lévőtől: "ki ez az ember"!

Május 19-én lesz ez a somlyói nyeregben, felettünk a kéklő ég, fenyegető viharfelhőkkel, vagy szikrázó fényekkel, esetleg szégyenlősen a felhők mögé bújó napsugárral. Mindegyikből volt már tapasztalatunk.

A zarándoklatunk Csíksomlyóra, Pünkösd ünnepén, a május 17 - 21 közötti időre esik.

Immár egyfolytában a 11-ik alkalommal.

Nem hirdetik fizetett reklámok!
Nem szervezik bértollnokok és harsány kikiáltók!
Nem szolgál ki földi hatalmakat és győztes erőket.
Nem született hazugságban és a másik ember kirekesztésében!
Nem tolakszik elénk plakátokon és nem védik udvari lakájok.

Nem! Nem és nem!

A csíksomlyói búcsúra egy ember hív csupán.
Egy ember, aki méltó volt arra, hogy anyja legyen a Megváltónak.
Egy ember, akinél tisztább és elkötelezettebb anyát még föld hátán nem hordozott.
Egy asszony, aki napba öltözött!
Egy tiszta szűz, aki romlatlan maradt egész életében.
Egy szemtanú, akinek végig kellett nézni fia halálát.
Egy megdicsőült, akit az Isten személyesen hívott az égbe!

Mária, az Istenanya, hívja gyermekeit, tisztelőit Csíksomlyóra.

Először is a székelyeket, akik halálig hűségesek.
Aztán bennünket is akik testvérként szeretjük a székely népet.
Bennünket is, akiknek szívében él örökké Erdély.
Bennünket is, akik Mária lábaihoz akarunk borulni.

Az idei, 2018-as csíksomlyói búcsú vezérgondolata Mária válasza az angyal hívó szavára: "Legyen nekem a Te igéd szerint" (Lk 1,38)

Ez a mondat az, amikor átadjuk mi is magunkat Máriának. Mária segítségével Szent Fiának, Jézusnak. (Per Mariam ad Jesum) Mária segítségével, közbenjárásával Jézushoz.

A legnagyobb és legmélyebb hit az, amikor rábízzuk magunkat Istenre.
Legyen meg a Te igéd szerint annyit tesz: Legyen meg a Te akaratod. Fiat voluntas tua. Ezt mondjuk a Miatyánkban!

Ki ez az ember?- kérdően nézünk a mellettünk állóra.

Nem a százezernyi hívő ember személyére kérdezünk majd rá.

A búcsúi mise szónokának, a prédikációt tartó személynek, a jelenlétére, a személyének mivoltára kérdezünk rá.
Mert ő egy lengyel ember. Egy pálos szerzetes, az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend, a pálos rend tagja. Magyarul is kitűnően beszél.

Mit mondhat egy lengyel pap ma a magyar hívő embernek?
Gondolom azt, amit Szent II János Pál pápa mondana.

Vagyis azt, hogy ne féljetek, És azt, hogy Totus suum! Egyedül a Tiéd!

A búcsú, a büntetéstől való szabadulás. A búcsú, a bűnök elengedésére szolgál.
Ehhez jelen kell lennünk.

Isten segítségét kérjük, hogy ott lehessünk.

Hívunk Téged is kedves dányi barátunk, testvérünk az Úr Jézusban.

Van még néhány szabad hely az autóbuszon.

Utóljára megyünk, vagy lesz, még alkalom, nem tudjuk.

Isten kezében vagyunk, tenyerén hordoz minket.

Megyünk mint a székely himnuszban a vándorfecskék. Örömmel és felszabadultan.
Hogy majd hazafelé is énekelhessük: "Hazajöttünk, megáldott a Csíksomlyói Szűz Mária".

Dány 2018 április 14

Gódor András dányi népfőiskola, ny polgármester c. egyetemi docens

Cimkék