Itt vagyTartalom / Dányi értékek

Dányi értékek


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2018 February 15

A helyi önkormányzat képviselő testülete a helyi értékek felkutatására és számbavételére bizottságot hozott létre.
A téma jelentőségét az is mutatja, hogy a bizottság vezetője az alpolgármester.

A helyi értéktár elkészítését, vagyis a fentebb írt feladat elvégzését kormányrendelet írja elő.
De nem ezért fontos, hogy a település helyi értékkészletét számba vegyék, nem azért mert jogszabály írja elő, hanem azért, mert -véleményem szerint- ez tükrözni fogja -ha jól végzik el a feladatot- a község "lelki életét".
És ezt nem (csak) vallási értelemben mondom, mert jól tudom,hogy a hitélet tekintetében az egyház jogosult állásfoglalásra, hanem inkább a civil értékek meghatározása miatt tartom fontosnak, amiben természetesen vallási értékek is benne vannak.

Már -tudomásom szerint- több összejövetelt is tartottak, és a legutóbbi összejövetelen én is részt vettem.

Minden hónap utolsó hetének hétfőjén, 18 órai kezdettel -ha nem tévedek- tartják nyilvános üléseiket, melyre mindenkit szívesen látnak, aki ebben a munkában segíteni tud, vagy segíteni akar.

Az érték olyan kategória, amelyik az ember életét és nyilván az emberek által alkotott közösség életét nagyban befolyásolja.

Értékek vezérlik gondolatainkat, cselekedeteinket, és ezek az értékek -ha állandósulnak bennünk- nem csak személyes életünk orientációját, hanem a közösségünk a településünk cselekvéseinek irányát és tartalmát, végső fokon jelenét és jövőjét is meghatározzák.

A kormányrendelet -melyre utaltam a bevezetőben- irányt is mutat a helyi értékek felkutatására, amennyiben néhány pontban összefoglalja, hogy mit gondol erről a törvényalkotó.

Így szól az agrár- és élelmiszergazdaság területén található helyi értékek fontosságáról, ezen kívül azokról amelyek az egészséges életmódra utalnak, de nem hagyja ki az épített környezetben található helyi értékek fontosságának említését sem, vagy az ipari, műszaki megoldások között található értéktartalmakat sem.

Más nagyobb blokkok is találhatók a Rendeletben, mint pl a kivételes helyi sportteljesítmények és ezekhez vezető utak, vagy a természetben található értékek, a természeti környezet élő és tájhagyományos formai tartalmak és végül a turizmust fémjelző helyi ritkaságok, értéknövelő tágabb gazdasági és kulturális tényezők.

Minden, ami a településen van, és ezt úgy lehetne talán plasztikusan értelmezni,hogy értékek azok a komponensek, amelyek egy települést azzá tesznek ami csak rá specifikusan jellemző, amelyek alapján megkülönböztethető más településektől.

Szerencsre a kormányrendelet nem köti meg a bizottság kezét.

És ez az igazi haszna ennek a rendeletnek.
Az ugyanis, hogy alkalma van a bizottságnak, vagy a településnek elgondolkodni azon, hogy milyen is volt a múltja, milyen a környezete, milyen adottságai vannak, kiaknázza-e a lehetőségeit, de nem kevésbé milyen jövőképet fessen arra a táblára, amelyiket utódainak büszkén átadhat.
Átadhatja úgy, mint megőrzött kincset.
Őrizzék ők továbbra, mert -ha valami- ez fogja a település vitalitását, életképességét meghatározni.
Mint ahogyan eddig is meghatározta.

A helyi népfőiskola ebben a munkában szívesen bekapcsolódik.

Cimkék