Itt vagyTartalom / Ki volt Gróf Gundaker Thomas Starhemberg? I.

Ki volt Gróf Gundaker Thomas Starhemberg? I.


Beküldte buborék - Ekkor: 2018 January 11

Gundaker Thomas StarhembergGundaker Thomas Starhemberg

A Starhemberg család ősei Stájerországból származnak. Gróf Gundaker Thomas Starhemberg, magyarosan Starhemberg Gundakar Tamás Bécsben született 1663-ban és 82 évesen 1745-ben Prágában hunyt el. Thomas Starhemberg féltestvére Ernst Rüdriger von Starhemberg grófnak (1638–1701), császári tábornagynak, aki városparancsnokként Bécs várát védte az 1683-as török ostrom idején.

XI. Ince pápa kezdeményezésére nemzetközi haderő sietett Bécs felmentésére. Az egyesített keresztény haderő 1683. szeptember 12-én a Bécs melletti Kahlenberg alatt megsemmisítő vereséget mért az ellenségre. A törökök kahlenbergi veresége a Magyar Királyság számára a másfél évszázados hódoltság felszámolásának a kezdetét jelentette.

A Starhemberg család másik híres tagja Guido von Starhemberg gróf (1657–1737), Ernst Rüdiger tábornagy unokaöccse, császári tábornagy, a törökellenes háborúk és a spanyol örökösödési háború hadvezére. Guido von Starhemberg gróf harcolt a törököktől ostromolt Bécs1683-as védelmében, Buda 1684-es ostrománál és Buda 1686-os visszafoglalásánál. A spanyol örökösödési háborúban 1703-tól az itáliai osztrák hadsereg parancsnoka volt, majd Károly főherceg hadvezéreként Katalóniában harcolt. Guido von Starhemberg 1711–1713 között Spanyolország (Habsburg) alkirálya, a katalóniai front parancsnoka volt. Régi magyar nyelvű iratokban Starhemberg Guidó névformában is szerepel.

Starhemberg Gundakar Tamás 1711-ben kapta meg a királytól a hatvani birtokot. A hatvani uradalom 1701-től Pest, Nógrád és Heves vármegyei településkből formálódott. A gróf hatvani birtokának települései közé tartozott: Hatvan, Dány, Bag, Boldog, Rózsaszentmárton, Csány, Tura, Vácszentlászló, Tápiószecső, Gyömrő stb.
Thomas Starhemberg első felesége halála után 1707-ben, 44 évesen feleségül vette féltestvére Ernst Rüdriger von Starhemberg gróf özvegyét Maria Josepha Jörger zu Tollettet. A néhai Rüdriger gróf gyermekeinek gyámjaként újabb birtokokat kezelhetett. A gróf birtokaihoz tartozott még Visegrád és a hozzá kapcsolódó Szentendre, Nagymaros, Kismaros, Kisoroszi településekből álló birtoktest valamint Nagyoroszi.
Starhemberg Gundakar Tamás pénzügyi szakemberként (az Udvari Kamara elnöke, 1716-tól a Titkos Pénzügyi Konferencia elnöke) komoly befolyásra tett szert a bécsi udvarban, magyarországi birtokait a távolból, megbízott képviselői, tiszttartói révén irányította.
Thomas Starhemberg grófot 1723-ban honfiúsították, birtokjogaira királyi jóváhagyást azonban csak hosszas pereskedés után 1729-ben kapott.
A gróf birtokai közé tartozott a Szentendrei sziget északi csúcsán elterülő Kisoroszi.

Lepantói csata-Kisoroszi, főoltárLepantói csata-Kisoroszi, főoltár

Kisoroszi római katolikus templomát 1719-ben szentelték fel és a Szentolvasó Királynéja védelmébe ajánlották. A főoltár képe a lepantói tengeri csatát ábrázolja. A templom védőszentje, Szentolvasó Királynéja segíti győzelemre a keresztény hajóhadat a török ellen. A kép valószínűleg a templom építésének az idején került a helyére, feltehetően az akkori kegyúr, gróf Starhemberg Tamás jóvoltából- derül ki a kisoroszi krónikákból. Az viszont egyértelműen nem derül ki, hogy a templomot ő építtette-e.

Szent Piusz pápa 1571-ben a lepantói ütközet alatt a rózsafűzért imádkozta, így kérte Szűz Mária közbenjárását a pogány török ellen vívott csata megnyeréséért. Ima közben látomása volt, amelyben a a keresztes hadak győzelmét látta. A katolikus hívek Szűz Mária segítségének tulajdonították, hogy a csatát a keresztény seregek nyerték meg, és ezzel az ütközettel megkezdődött a török hatalom hanyatlása. V. Szent Piusz pápa a győzelem tiszteletére engedélyezte Rózsafüzér Királynőjének ünnepét.
A lepantói csatában Spanyolország jelentős szerepet vállalt, a költségek felét II. Fülöp spanyol király állta.

A főoltárkép miért a lepantói tengeri csatát ábrázolja? Miért került ez a kép a templomba? Guido von Starhemberg 1711–1713 között Spanyolország (Habsburg) alkirálya, a katalóniai front parancsnoka volt. A gróf tábornagy 1737-ben hunyt el. Talán ő hozta a képet Spanyolországból és ajándékozhatta a képet Starhemberg Gundakar Tamásnak, aki tovább ajándékozta a kisoroszi templomnak?
Ki tudja?

Buborék

Cimkék