Itt vagyTartalom / A dányi Sebestyén népfőiskola 2017-es programja /vázlat, vitaanyag/

A dányi Sebestyén népfőiskola 2017-es programja /vázlat, vitaanyag/


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2017 January 31

A 2017-ik évi programunk, szinte egyenes folytatása az előző évek munkájának. Hogyan is lenne ez másképpen, hiszen jól körülírható eszmei-ideológiai vezérfonalunk az alapításkor megfogalmazott célkitűzések, azok az indító okok amelyek évtizedekre visszamenően jellemeztek bennünket.

Figyelembe kell venni ugyanakkor azt a tényt is, hogy a népfőiskola eszmeisége a magyar történelem huszadik század első felének társadalmi-ideológiai talaján jött létre, melynek egyik fontos ismérve az volt, hogy egyházi és állami, helyi és országos szaktekintélyek is az élére álltak.

A népfőiskola eszmei gyökere nyugat /észak/ Európában fogant, Gruntwig püspök zseniális ötleteként.

Azt mondták ezelőtt néhány évvel -a mi országgyűlési képviselőnk is megigérte-, hogy a népfőiskola eszmeiségét és intézményrendszerét országos programként is támogatni fogják.
Ez az igéret nem teljededett be.
Ma, a népfőiskola anyagi értelemben eszköztelen, de hajt bennünket a vágy, hogy el ne sorvadjon, jönnek még talán szebb népfőiskolai idők is. Ne kezdjük akkor nulláról az egészet.

1., Fontos célkitűzésünk, hogy a régi magyar gyümölcsfajtákat felfedezzük itt helyben, továbbszaporítsuk, megmentsük és elterjesszük. Ennek szép példája látható munkánkban eddig is.
Feladatunk, hogy ezt folytassuk az idén is. A tavasz beállta előtt vadalanyba oltást végzünk a beszerzett ősi gyümöcsfajtákból.

Az év fája a vadalama. /hogy melyik növény /állat/ a kijelölt, évenként bizonyos körök meghatározzák/. Szeretnénk 20 - 30 vadalama csemetét elültetni a falu különböző pontjain. / ötletet kérünk, hová tegyük/.
A sikeresen oltott csemetéket, miként az elmúlt évben is, elajándékozzuk azoknak akik ezt kérik.

2., Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódóan már hagyományszerűen az isaszegi csata emlékére gyalogtúrát szervezünk a Szentgyörgy-pusztai kereszthez, április elején.
November első napjainak egyikén gyertyagyújtás a Sebestyén emlékhelyen.

3., Fontos programpont /de ez talán nem is program, hanem az élet szerves hozzátartozója/ a zarándoklatok ideje és erre való készülődés, részvétel.
Junis 1 és 5 között Csíksomlyó. Autóbusszal helyi réstvevőkkel és környékbeli jelenkezőkkel. /Már hirdetve van, lehet jelentkezni, személyesen, telefonon vagy email-ben/

Augusztus 12 - 14 között /szombattól hétfőig/ gyalogosan,/helyenként vonattal/ Mátraverebély -Szentkút. /Nagyboldogasszony ünnepének előestéjén úgy mint tavaly/

Szeptember 8-ra gyalogos zarándoklat Máriagyüdre Mecseknádasdról indulva. /Mecseknádasdra autóbusszal, innét három napi út a Mecseken /Zengő/ keresztül, Püspökszentlászló - Pécs .Máriagyüd zarándokúton/.

3., "Hazalátogatás!" címmel az elcsatolt országrészeken teszünk tanúbizonyságot összmagyarságunkról.
Ennek keretén belül:

Julis 1-én Losonc, /az elmúlt évben is voltunk/ a felújított Ráday kripta felszentelési ünnepére. /A Csemadok nógrádi szervezete értesítése lapján/

Augusztus 21 - 25 között ismét Kárpátaljára, egészen a Tisza forrás-vidékéig. /Pályázati pénzre is számítunk/

4., "Határszemle" községünk körül, erdőn, mezőn és réten a négy világtáj felé.
Minden szerdán nyugdíjasoknak /és szabadnaposoknak/, fiataloknak, idősebbeknek mintegy három órás kinntartózkodás a szabad levegőn, szemünkkel /és szívünkkel/ őrizzük a tájat egészen a horizont határáig. Találkozás 9 órakor a zarándokkapunál.

December 30-án szilveszter előtti gyalogtúra, tűzgyújtás, vigyük át a barátság melegét a következő évre is.

5., Színházlátogatás közösen erre megfelelő időben, aktuális szervezéssel.

6., Ismeretterjesztő-tanító előadások /szervezés alatt/ mint az elmúlt évben. Csak tiszta és megbízható forrásból.

Rendezvényeinket hirdetjük a Dányi krónikán.

A népfőiskola mindenki előtt nyitva van, mindenkit várunk, aki jó szívvel és érdeklődéssel viseltetik programjaink iránt.
Tagdíj nincs, adminisztráció sincs, jelenléti ív, névsorolvasás nincs, csak jobbító szándék legyen, akarat és a közösség felé odafordulás, empátia és segítőkészség.

Köszönjük az eddigi segítséget, plébános úrnak, képviselőknek és minden önkéntes segítőnknek. Csak egy téglát tegyünk mindig a helyére és felépül a ház.

Gódor András a helyi népfőiskola tagja,c. egyetemi docens

Cimkék