Itt vagyTartalom / Ökumené /4/

Ökumené /4/


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2017 January 19

A baptista imaház kívülről nézve, akár irodaház is lehetne. Modern /mai stílusú/ épületet a rajta elhelyezett kereszt teszi egyértelművé.

Igen, a kereszt!
Az egyterű belső rész elülső felén, a keresztelő medence felett van egy kereszt, a falon, illetve a faltól kiállva néhány centire. /megjegyzem, hogy a baptista keresztény felekezet csak a felnőttkori kersztelést fogadja el, ezért van, az alámerítkezés céljából medence a helységben/.
A fal mellett függő keresztre veti fényét a hozzánk közelebb lévő világító testek sora. A kereszt mégsem vet árnyékot a falra, mert ellenfény bocsát rá világosságot. Ez szépen kiemeli a keresztet. Miért mondom ezt el ilyen részletesen? Azért, mert -számomra- ez jelzés értékű, a kereszt lényegét megmagyarázó helyzet. Az a jelzés benne, hogy a kereszt soha nem vet árnyékot senkire. A fa árnyékot vet, de a kereszt nem! A keresztnek fénye van, azaz világossága! A kereszt nem tárgy, hanem üzenet! Az üzenetet a kereszten függő Jézus tolmácsolja nekünk. Ez pedig az Atya szándéka. "Hordozza keresztjét" -szokták mondani arra, aki bánatot visel. A Kereszt rajtunk talán teher, de a Kereszt bennünk világosság.

Az imaóra a hagyományos módon folyt. Gitárzene, ének a baptista imakönyvből /kivetítve/ és a jelen lévő papok, lelkészek igehirdetései, ezt követő rövid elmélkedés.

Az est szónoka, fő-igehirdetője Ullmann Péter O.Praem. atya, korábbi premontrei perjel.
Mindig várom Péter atya bölcsességgel megtöltött, hihetetlen alapossággal és sokrétűséggel felépített beszédeit, prédikációját. /Így volt ez legutóbb is melyet egy szomorú esemény kapcsán, Bárdy Péter c. igazgató temetésén volt alkalmam tapaszalni/.
Van-e ellent mondás Jézus beszédeiben? /"halottak temessék el halottaikat", "tagadd meg a hozzátartozóidat", "azért jöttem, hogy viszályt keltsek", " ha az eke szarvára teszed kezed, ne nézz hátra" stb, stb.?
Vigyázzunk ezek értelmezésével, erre figyelmeztetett Péter atya! Bizony -mondom én- az olvasástól elszoktatott, az értő szótól közvetett módon eltiltott nemzedékek sora vált felnőtté, akiket a csúcstechnika salak-hordaléka rabjává tett, nem értik a szavak és főleg a gondolatok finom, árnyalt üzenetét. Tessék hallgatni papokat! Hallgatni a papok beszédét, igehirdetését, felekezetekre való tekintet nélkül.
Milyen sokszínű, milyen sok értéket hordozó esemény az, ha emberek találkoznak. Ha az embereket a jószándék, tanulni vágyás, vagy az eszme tisztasága hozza össze. Milyen sok mosoly van elrejtve a szívekben, milyen sok nemes gesztus, udvariasság a mozdulatokban és milyen sok kéz tenni együtt a nemesért, a jóért, a mindannyiunk komfort érzetéért, mindannyiunk lelki gazdagságáért.
Ezt ilyenkor /is/ látjuk. Nem igaz, hogy az emberek elhidegültek egymástól, nem igaz, hogy önzővé váltak, nem igaz, hogy nem találják meg az élet értelmét és nem igaz, hogy elembertelenedett a világ. Csak sokan szeretnék, hogy így legyen. Vagy, hogy így érezzünk. A szíve mélyén mindenki jó, mert az Isten nem teremthet rosszat, selejtet. A sátán dolgozik köztünk keményen és -mit is mondjunk?- sokszor és sok sikerélménye is van. A legnagyobb válaszunk talán az, ha egységben vagyunk, egységünk zászlaja pedig a világító kereszt.
Rajtunk múlik, hogy kire hallgatunk, hogy mit hallgatunk, hogy kinek a szavát követjük, vagy, hogy kinek adunk tanácsot. Ez mind rajtunk múlik. És ha igazán a mélyét keressük az élet értelmének, akkor a helyes utat megtaláljuk.

A helyes út bennünk van. Ezt soha nem verheti fel a dudva!

"És este lett és reggel. Negyedik nap"

Cimkék