Itt vagyTartalom / Negyed század idő, az sok vagy kevés

Negyed század idő, az sok vagy kevés


Beküldte Gódor András - Ekkor: 2015 January 22

(Vissza- és előretekintés, Sebestyén Sebestyén Népfőiskola Dány)

Többen emlékezünk még bizonyára 1989-re, ennek az esztendőnek is egy komoly pillanatára, amikor a remélt szabadság szellőjének egy fuvallata megérintett bennünket és létrehoztuk a II. Rákóczi Ferencről elnevezett helyi népfőiskolát. Úgy, mint ezt Kozár Gyula atya tette Nógrádban. Jobboldali, konzervatív, keresztény elveken.
Reményeink szebbik felét azóta elsorvasztotta a haszonelvű, korlátolt politika, de meghalni mégsem engedtük. A közelmúltban munkánk a Sebestyén Sebestyén helyi népfőiskolában éledt újjá! Most így szorgoskodunk községünk javára! Erről szól 2015-ös programunk.

1. Előadásokat szervezünk, amiben szigorúan tartjuk magunkat negyed százada életben tartott elveinkhez.
A január 31-én tartandó előadással kezdem. Közénk jön ugyanis egy csodálatos ember, aki fotóművész, vizuális antropológus, néprajzkutató, történész, tanár, író, felfedező, tehetős parasztcsalád sarja, Kunkovács László. Felüdülés őt hallgatni ebben a világban.
A következő téma pedagógiai jellegű. Múlt és jelen.
A máig ható múltról a témát ismerő ember fog szólni. A téma Karácsony Sándor pedagógiája.
Egy aktuális téma is lesz. Talán a jövő iskolája, a kísérleti jelenben!
Magyar vértanúság az ismétlődő történelemben. 250 éve kaszabolták le a hős székelyeket Mádéfalván.
Ki volt Reményik Sándor? Beszélgetés a költőről életének magyar vonatkozásairól.
Az előadásokat az iskola erre alkalmas osztálytermében tartjuk.

2. Utoljára 25 éve volt Dány községben, papi szolgálati éveinek jelentős állomásán Kozár Gyula, kevéssel földi életének befejezése előtt. Róla emlékezünk meg úgy, hogy kiállítást rendezünk hátrahagyott emléktárgyaiból. A kiállítás művészeti irányítója Szekeresné Jánosi Erzsébet. A kiállított tárgyakat – később meghatározott módon – ajándékba adjuk.

3. Fontos ismérve népfőiskolai tevékenységünknek a háztáji kisgazdaságok szorgalmazása, megerősítése! Nem kevésbé a környezetvédelem, teremtésvédelem. Ezért határoztuk el, hogy összegyűjtjük a községünkben és annak határában még mindig évenként virágot bontó évszázados gyümölcsfákat. Termővesszeiből oltóágat vágva, vadalanyba szemezzük, oltjuk. Így leszünk a Teremtő munkatársai. A sikeresen átoltott és „megfogant” csemetéket elajándékozzuk. Jelszavunk: „Verj gyökeret e földben!” Úgy is, mint gyümölcsfa és úgy is, mint annak gazdája.

4. A negyedik blokkja idei programunknak a gyalogos zarándoklatok szervezése, segítése. Négy alkalmat kínálunk.

a) Befejeztük a 16 napra tervezett, Esztergom–Máriagyüd közötti mintegy 430 km-es szakaszt, melynek rövidebb-hosszabb távolságait több mint húszan teljesítették. A teljes szakaszt nyolcan. Ez így párját ritkítja!
Most arra vállalkozunk, hogy egy négynapos, úgynevezett alternatív szakaszt teljesítünk, ami talán a Báta–Máriagyüd közötti szakasz lesz.

b) A ferences atyák, más szerzetesrendiekkel együtt, gyalogos zarándoklatot szerveznek már több éve. Esztergomból indulnak Mátreverebély-Szentkútra. Olvasható jelmondatuk: Az Egyház az Eucharisztiából él.
A zarándoklat ideje: augusztus 14. és 20-a között. Szeretnénk ezen is részt venni.

c) Kellő számú jelentkezés esetén – már szinte hagyományszerűen – Csíksomlyóra megyünk a pünkösdi búcsúra. (Lásd mellékelt felhívás!)

d) Az élő rózsafüzér egynapos zarándoklata Máriabesnyőről indul és Fóton fejeződik be. Ezt a zarándoknapot községünkért, az itt élők lelki gyarapodásáért ajánljuk fel.
Vegyük úgy – mert úgy is van – hogy a zarándoklat az életnek, minden egyes ember életútjának szimbolikus kifejezése. A hívő ember életútja olyan út, melynek végén Isten áll.
Varázslatos és vonzó az a tény, hogy zarándoklatainknak központi helyén többnyire a ferencesek állnak. Ők a kegyhely őrzői Szentkúton is, Csíksomlyón is és Máriabesnyőn is (itt kapucinusként).
Nem véletlen, hogy idei programunkat karácsony nyolcadában fogalmazzuk meg. Hosszú zarándoklat volt az az út, amit a napkeleti bölcsek tettek meg a jászolig, Babilóniától Betlehemig. Küldte őket a prófécia, melyet közel 600 évvel ezt megelőzően Dániel fogalmazott meg a fogság idején.
Mi is a tér, az idő és a körülmények fogságában élünk. Útra kell kelnünk, hogy célhoz érjünk!
Összejöveteleinket általában a hónap utolsó szombatján tartjuk az iskolában. Ez nem egy zárt klub, hanem nagyon is nyitott, az értékek irányába is, az emberek felé is. Minden érdeklődőt várunk!
Kérjük a telefonszámot vagy e-mail címet, és minden eseményről előre értesítést küldünk!
A közreadott 2015-ös program nincs kőbe vésve, minden jó ötletet számításba veszünk.
Tel.: 30/271-0931 vagy 20/968-7122
E-mail: andras.godor@gmail.com
Hálásan köszönjük az iskolának, hogy helyet adott!
Jó szívvel emlékezünk az elmúlt évi programjaink résztvevőire, segítőire. Jelszavunk továbbra is a katolikus népfőiskola jelszava: Krisztusibb embert! Műveltebb falut! Önérzetes magyart!
Nem csak katolikusok vannak köztünk, de más keresztények is.
A protestáns népfőiskola jelszava a miénk is egyben: Egyedül Istené a dicsőség! (Soli Deo Gloria!)

Gódor András ny. polgármester, a helyi népfőiskola egyik alapítója, c. egy. docens