Itt vagyBlogok / detto's blog / Jó tudni! Kerékbilincs? Tilosban parkolás? Megúszhatod!

Jó tudni! Kerékbilincs? Tilosban parkolás? Megúszhatod!

  • user warning: Table './d6_danyikronika/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount FROM node_counter WHERE nid=3825 in /data/web/d6_danyikronika/modules/dashplayer/dashplayer.module on line 184.
  • user warning: Table './d6_danyikronika/node_counter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT totalcount FROM node_counter WHERE nid=11220 in /data/web/d6_danyikronika/modules/dashplayer/dashplayer.module on line 184.

Beküldte detto - Ekkor: 2011 January 30

Megérdeklődtem az Okmányirodában, és ez tényleg így van!
- leadod a mobilod számát egyszer az életben az okmányirodában, majd ettől kezdve, ha a neveden van autó és tilosban parkol, kötelesek értesíteni és ha 15 percen belül ott vagy, nem kell fizetni/nem viszik el! Zseniális és csak egyszeri 2300 Ft-ba kerül. Átíratáskor ingyenes.

Tájékoztatás a 2010. január 1-jétől hatályos változásokról

Rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím járműnyilvántartásba történő bejegyzése

A közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXXIV. törvénnyel módosításra került a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvényt ( a továbbiakban: Kknyt.). A módosítás eredményeként 2010. január 1-jét követően, a járműtulajdonos (üzemben tartó) kérésére a járműnyilvántartásba bejegyzésre kerül a járműtulajdonos (üzemben tartó) rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetősége, telefonszáma vagy elektronikus levélcíme. A rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőség, telefonszám vagy elektronikus levélcím járműnyilvántartásba történő bejegyzésére a tulajdonos (üzembentartó) kérelme alapján indult eljárásban kerül sor az alábbiak szerint:

- ha a járműnyilvántartásba már bejegyzett tulajdonos, illetve az üzembentartó csak az elérhetőségeinek bejegyzésére irányuló kérelmet terjeszt elő, azt a közlekedési igazgatási hatóság 2300.- forint igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően,

- ha az elérhetőségek közlésére egyéb adatváltozás (például: tulajdonos, üzembentartó változás) bejegyzésére irányuló eljárás keretében kerül sor, azt a közlekedési igazgatási hatóság az adott eljárásra mérvadó díjak, illetékek megfizetését követően az egyéb adatváltozás bejegyzésével egyidejűleg jegyzi be a járműnyilvántartásba.

A járműnyilvántartás új adattartamának jelentősége

A Kknyt. módosításának célja, hogy a járműtulajdonos (üzemben tartó) kérésére a járműnyilvántartás tartalmazza a járműtulajdonos (üzemben tartó) mobil rádiótelefon számát, továbbá elektronikus elérhetőségét. A járműnyilvántartás adattartamának bővítésével és az új adatokból történő adatszolgáltatás jogalapjának megteremtésével válik biztosítottá, hogy a közterületen szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő elszállítása esetén a járműtulajdonos (üzemben tartó) rövid úton értesíthető legyen. Ha a járműnyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségét és/vagy telefonszámát, akkor az intézkedést foganatosító közterület-felügyelőnek a felügyeleten keresztül egy alkalommal meg kell kísérelni az üzemben tartó értesítését az intézkedés megkezdéséről. Ha az üzemben tartó az értesítésre adott válaszában jelzi, hogy 15 percen belül a helyszínre érkezik, és a járművet eltávolítja, akkor az intézkedést fel kell függeszteni. Ha a jármű használója 15 percen belül a helyszínre érkezik, akkor a csökkentett költséget sem kell megfizetnie. Ha a jármű használója 15 percen túl érkezik a helyszínre, az eljárás során csökkentett költség abban az esetben számítható fel, ha a közterület-felügyelő rendelkezésére a jármű rögzítését vagy elszállítását végző személy a helyszínre érkezett, és a jármű rögzítésének vagy elszállításának előkészületét megkezdte.